Centrum Doradztwa i Badań Społecznych „SOCJOGRAM”

Badania

Badania

Doradztwo

Doradztwo

Szkolenia

Szkolenia

Ewaluacja

Ewaluacja

Superwizja

Superwizja

Monitoring

Monitoring

Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM jest firmą istniejącą na trójmiejskim rynku 13 lat. W swoich działaniach koncentruje się przede wszystkim na prowadzeniu badań problemów społecznych takich jak bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość, uzależnienia (od substancji psychoaktywnych i behawioralne), żebractwo i inne.

Misją CDiBS SOCJOGRAM jest dokonywanie trwałych zmian społecznych i postaw obywateli poprzez prowadzenie rzetelnych, wiarygodnych badań naukowych ukierunkowanych na poszukiwanie praktycznych rozwiązań szeroko rozumianych problemów społecznych. Wytycznymi do pracy badawczej pozostają zapisy Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR.

Znakiem rozpoznawczym Centrum Doradztwa i Badań Społecznych „SOCJOGRAM” jest kość do gry złożona z sześciu niewielkich wielościanów. Zamiast oczek przypisanych tradycyjnej kości logo SOCJOGRAMU zawiera obrazy charakteryzujące działalność firmy. Są nimi:

• prowadzenie badań naukowych
• doradztwo
• realizacja szkoleń tematycznych
• dokonywanie ewaluacji
• realizacja superwizji indywidualnej oraz grupowej
• bieżący monitoring procesów i zmian społecznych

Te sześć filarów określa specyfikę działalności Socjogramu