Forum. O bezdomności bez lęku. Rok VI. (red.) Ł. Browarczyk, M. Dębski, A. Kwaśnik, K. Weiner, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2013

Szósty tom rocznika poświęconego problematyce bezdomności wyjątkowo wydany w postaci elektronicznej nawiązujący do problemu starzenia się osób bezdomnych. więcej »