CZY WARTO W SPOSÓB PROFESJONALNY ZARZĄDZAĆ PROGRAMAMI PROFILAKTYCZNYMI W SZKOLE?

Odpowiadając krótko na tak postawione pytanie wskazać należy, że oczywiście TAK.

CDiBS SOCJOGRAM pragnie poinformować, że, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, Wydziałem Edukacji UM Gdynia oraz Wydziałem Zdrowia UM Gdynia….

przez najbliższe miesiące opracowywać będzie koncepcję zarządzania programami profilaktycznymi w gdyńskich szkołach. Na początku etap diagnozy, a więc od marca zaczynamy pytać gdyńskich nauczycieli o to, jak oni sami postrzegają profilaktykę uzależnień.  W załączeniu prezentacja wskazująca na cele i zadania grupy eksperckiej, jak również kwestionariusz ankiety, którym badanych będzie 1200 nauczycieli pracujących w Gdyni

 

PREZENTACJA – prezentacja prac zespołowych

profilaktyka_gdynia_narzędzie_15.02.2016 – narzędzie badawcze dla nauczycieli w Gdyni