USZYJ BADANIA NA SWOJĄ MIARĘ ANGAŻUJĄC SIĘ SAMEMU!!!

Przeprowadzenie badań społecznych/naukowych oznacza realizację wielu działań i czynności wyczerpujących się w tzw. etapach procesu badawczego (począwszy od pojawienia się pomysłu badawczego, postawienia sobie pierwszych pytań badawczych, po przeprowadzenie badań, analizę zgromadzonego materiału czy napisanie ostatecznego raportu).

Zlecenie całości badania jest najczęściej stosowaną praktyką przez Zamawiającego badanie jednakże to rozwiązanie niesie za sobą największe koszty. Oferta CDiBS związana z realizacją badań dopuszcza możliwość własnego zaangażowania się Zamawiającego badanie, przede wszystkim na etapie przygotowania badań terenowych oraz ich realizacji. Przykładowym rozwiązaniem wspólnie przeprowadzonych badań jest podział zadań widoczny w poniższej tabeli. Zaangażowanie Zamawiającego w proces badawczy pozwoli na zmniejszenie budżetu całości badania nawet o 60% w zależności od ostatecznego stopnia zaangażowania Zamawiającego.

zadania

Jeśli istnieje taka potrzeba CDiBS SOCJOGRAM dopuszcza możliwość angażowania się strony zamawiającej w każdy etap procesu badawczego. Poza zyskiem cenowym takie rozwiązanie ma swoje niewątpliwe plusy:

  • Zamawiający uczy się realizacji badań społecznych on-going
  • Zamawiający ma wpływ na wypracowywane narzędzia i metody gromadzenia danych,
  • Zamawiający przejawia wyższy poziom utożsamienia się z wynikami badań
  • Zamawiający wspólnie z CDiBS SOCJOGRAM ma wpływ na wypracowane rekomendacje płynące z uzyskanych wyników
  • Zamawiający wraz z CDiBS SOCJOGRAM po zakończonych badaniach rozpoczyna proces konsultacji społecznych i spotkań ze specjalistami.