GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI I UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W GDYNI NA LATA 2016-2020

UWAGA UZALEŻNIENI OD NARKOTYKÓW I OD WYKONYWANIA RÓŻNORODNYCH CZYNNOŚCI

CDiBS SOCJOGRAM informuje, iż zakończył koordynację procesu powstawania oraz opracowanie samego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani oraz Uzależnień Behawioralnych w Gdyni na lata 2016-2020. Jest to pierwszy program, który….

porusza tematykę uzależnień od czynności, czyli uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemu e-uzależnień. Dziękujemy za owocną współpracę przede wszystkim Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, z którym przez ostatnie miesiące nie tylko pisaliśmy Program, ale również współprowadziliśmy różnego rodzaju badania, w tym badania poświęcone zjawisku fonoholizmu oraz cyberprzemocy. DOBRA ROBOTA!!!

 

GPPNiUB