Obszary tematyczne superwizji

Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM oferuje możliwość przeprowadzenia superwizji w następujących obszarach:

 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Rozwiązywanie konfliktów w pracy.
 • Zawieranie kompromisów.
 • Praca nad odpowiednim udzielaniem informacji zwrotnych.
 • Odkrywanie zasobów osób korzystających z pomocy społecznej (osób bezdomnych, opuszczających Zakład Karny, ubogich, z ograniczoną sprawnością i innych).
 • Umiejętność organizowania czasu pracy.
 • Praca nad nieprzenoszeniem „pracy do domu” – elementy work life balance.
 • Budowanie kontaktu z osobą doświadczającą problemów społecznych (np. pobytu w Zakładzie Karnym, braku dachu nad głową).
 • Aktywne słuchanie.
 • Możliwości manipulacyjne w prowadzeniu rozmów.
 • Zasady dobrej współpracy międzyinstytucjonalnej.
 • Budowanie zaufania w dialogu z klientem.
 • Jak wspomóc własne wypowiedzi autorytetem specjalisty?
 • Budowanie koalicji lokalnej na rzecz rozwiązywania problemów byłych osób skazanych.
 • Zarządzanie czasem w instytucji.
 • Komunikacja w grupie.
 • Delegowanie zadań i przepływ dokumentów.
 • Dialog motywacyjny.
 • Odpowiedzialność za sukces związany z zatrudnieniem byłej osoby skazanej.