GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GDYNI NA LATA 2016-2020 UCHWALONY!!!

CDiBS SOCJOGRAM ma przyjemność zakomunikować, że zakończona została kilku miesięczna praca wielu osób nad stworzeniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na lata 2016-2020. CDiBS SOCJOGRAM dziękuje wszystkim uczestnikom procesu, w szczególności Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni za zaufanie i wspólną pracę

 

GPPiRPA 2016-2020