OGÓLNOPOLSKIE BADANIA CYBERPRZEMOCY I FONOHOLIZMU. ETAP GROMADZENIA DANYCH ZAKOŃCZONY

CDiBS SOCJOGRAAM pragnie wszystkich poinformować, że po 7 miesiącach zakończone zostały prace związane z gromadzeniem danych w polskich szkołach. Ogółem do projektu przystąpiło 602 szkoły i przebadano łącznie 22.086 uczniów!!!

 

Przed nami etap przygotowania statystycznego zbioru do analizy oraz wysyłanie do szkół/gmin/powiatów raportów z badań. Raport z badań planowany jest na wrzesień 2016 roku!!!

Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i wspólnie podjęty wysiłek

 

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia całodniowych warsztatów poświęconych cyberprzemocy i fonoholizmowi w każdej szkole, która wzięła udział w badaniu. Warsztaty realizowane są ODPŁATNIE