GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA CYBERPRZEMOCY NA LATA 2015-2018 W GDYNI

CDiBS SOCJOGRAM ma przyjemność poinformować, że zakończone zostały w Gdyni prace nad uchwaleniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy w Szkole na lata 2015-2018…

Gmina Gdynia jest pierwszą gminą w Polsce, który taki program posiada, i który już zaczyna realizować. Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy UM Gdynia za możliwość opracowania do Programu całej części poświęconej diagnozie problemu cyberprzemocy.

 

GPPCP 2015-2018