Forum. O bezdomności bez lęku. Rok V. (red.) M. Dębski, A. Kwaśnik, A. Wicka-Łangowska, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2012

Piąty tom rozważań poświęconych problematyce bezdomności. Książka powstała jako wynik współpracy Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Gdańsku więcej »