Wybrane metody pracy z bezdomnymi, M. Dębski, Nowa Praca Socjalna, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014

17 tom publikacji w serii Nowa Praca Socjalna poświęcony został problematyce bezdomności. Książka powstała na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w roku 2014 i nawiązuje do  więcej »