W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA REKOMENDACJI DO ZMIANY FUNKCJONOWANIA LOKALNEGO SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Centrum Doradztwa i Badań Społecznych „Socjogram” proponuje konkretne rozwiązania mające na celu usprawnienie systemowego wsparcia osób doświadczających określonych problemów społecznych.

Rekomendacje do zmiany wyprowadzić można z wyników badań już istniejących bądź aktualnie realizowanych, na podstawie wcześniejszych doświadczeń gminy/instytucji/podmiotu, jak również z prognoz kreślonych przez specjalistów w danym temacie.

Centrum Doradztwa i Badań Społecznych „Socjogram” proponuje swoje usługi w zakresie

  • zarządzania procesem zmian systemowych,
  • bycia organizatorem spotkań prowadzących do wypracowania rekomendacji,
  • tworzenia oficjalnych stanowisk i interpelacji w określonych zagadnieniach (tematach)
  • tworzenia dokumentów o charakterze rekomendacyjnym