W ZAKRESIE TWORZENIA GMINNYCH PROGRAMÓW I STRATEGII

Tworzenie strategii i programów bardzo często jest ustawowym obowiązkiem polskich gmin. Ich zadaniem jest systemowe rozwiązywanie określonych problemów, np. bezdomności, przemocy w rodzinie.

CDiBS SOCJOGRAM oferuje swoje usługi w zakresie tworzenia i koordynowania procesu powstawania:

  • gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  • lokalnych programów rozwiązywania problemu bezdomności i łagodzenia jej skutków,
  • programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • programu wspierania osób starszych,
  • programu wspierania osób niepełnosprawnych i wyrównywania szans.

Jakie najważniejsze kroki należy podjąć aby stworzyć odpowiedni program wspierania osób uwikłanych w problemy społeczne?

KROK 1: DOKONAJ DIAGNOZY AKTUALNEJ SYTUACJI 

 

KROK 2: PODDAJ EWALUACJI TO CO JUŻ FUNKJCONUJE

 

KROK 3: ZAPROŚ SPECJALISTÓW DO WSPÓLNEGO STOŁU

 

KROK 4: SKORZYSTAJ Z ICH WIEDZY I KOMPETENCJI PODCZAS PRACY NAD DOKUMENTEM

 

KROK 5: SKONSULTUJ TO, CO ZOSTAŁO WYPRACOWANE

 

KROK 6: