Opracowywanie raportu, wniosków z badań, tworzenie prezentacji

Pisanie raportu to kolejny etap procesu badawczego następujący bezpośrednio po analizie danych i ściśle z nią związany. Raport z prowadzonych badań zawiera najważniejsze wnioski, tabele, wykresy danych nawiązujące do postawionych hipotez badawczych. Jeśli istnieje taka możliwość przygotowywany raport może mieć charakter raportu badawczego. Koniecznością w takim przypadku jest posiadanie wyników odpowiedzi na dokładnie tak samo zadawane pytanie w różnych okresach badawczych.

Centrum Doradztwa i Badań Społecznych „Socjogram” oferuje również możliwość przygotowania prezentacji multimedialnej zawierającej najważniejsze wyniki realizowanych badań