Realizacja badań terenowych

Centrum Doradztwa i Badań Społecznych „Socjogram” posiada rozbudowaną siatkę profesjonalnych ankieterów którzy w sposób rzetelny i odpowiedzialny mogą przeprowadzić badania terenowe. Socjogram posiada odpowiednie narzędzia do monitorowania ankieterów oraz ich bieżącą kontrolę