Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Społeczne uwarunkowania i próby rozwiązań – na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych, M. Dębski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gdynia 2011

Krzywdzenie dziecka w rodzinie… to publikacja prezentująca najważniejsze osiągnięcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni w zakresie wspierania osób uwikłanych w przemoc w rodzinie

Wartością prezentowanej publikacji jest fakt, iż zawiera ona wyniki pierwszych badań prowadzonych w Gdyni w zakresie skali oraz charakteru zjawiska przemocy w rodzinie. Badania dotyczące przemocy psychicznej oraz fizycznej prowadzone w roku 2009 stały się nie tylko podstawą do napisania tej książki, ale przede wszystkim posłużyły do opracowania pierwszego gdyńskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2009-2013. Książka prezentuje najważniejsze działania podejmowane przez MOPS Gdynia w zakresie prezencji, interwencji oraz integracji podejmowanej z osobami uwikłanymi w przemoc

 

Krzywdzenie dziecka w rodzinie

Krzywdzenie dziecka w rodzinie