Forum. O bezdomności bez lęku. Rok III. (red.) Ł. Browarczyk, M. Dębski, A. Maj, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2011

Kolejny tom publikacji poświęconej problematyce bezdomności poświęcony został zjawisku pracy socjalnej prowadzonej wśród osób bezdomnych. Publikacja prezentuje

wyniki badań kwestionariuszowych prowadzonych wśród pracowników socjalnych pracujących w pomorskich ośrodkach pomocy społecznej. Książka traktuje o roli zespołowej pracy socjalnej podejmowanej z osobami bezdomnymi oraz w sposób szczegółowy opisuje innowacyjną metodę wsparcia mieszkaniowego – housing first.

 

Forum 2011 cz.1

Forum 2011 cz.1