Bezdomność w Polsce – wybrane aspekty. Diagnoza Zespołu Badawczego (red.) M. Dębski, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2011

Publikacja powstała jako wynik prac zespołu badawczego funkcjonującego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.

Zawiera najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu problematyki bezdomności. Książka prezentuje najważniejsze definicje oraz typologie bezdomności obecne w polskiej oraz zagranicznej literaturę, rozważania o przyczynach bezdomności oraz treści nawiązujące do trudności w określeniu skali zjawiska w Polsce oraz polskiej bezdomności poza granicami naszego kraju. W publikacji poruszone zostały również treści związane z oceną systemu wsparcia osób bezdomnych, jak również zaprezentowana została bezdomność obecna w dwustu gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych.

 

Bezdomność w Polsce - wybrane aspekty RZB

Bezdomność w Polsce – wybrane aspekty RZB