3. ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Głównym pomysłodawcą i organizatorem projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG jest Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM który podjął współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Partnerami w Projekcie są:

  • Miasto Gdynia: główny odbiorca wyników badań, odpowiedzialna za pomoc w realizacji badań terenowych, kontakt ze szkołami, dyrektorami szkół, planująca rozwój edukacji w mieście Gdynia
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni: zainteresowany wynikami badań będących podstawą opracowania programów wsparcia osób uzależnionych behawioralnie, instytucja pomocy społecznej odpowiedzialna za przygotowywanie strategicznych dokumentów pomocowych takich jak Gminna Strategia Pomocy Społecznej, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  • Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni: zainteresowany wynikami badań będących podstawą opracowania programów wsparcia osób uzależnionych behawioralnie, instytucja odpowiedzialna za przygotowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Misją OPiTU jest inicjowanie i realizowanie profesjonalnych oddziaływań służących profilaktyce oraz terapii uzależnień

Lista Partnerów w projekcie rozbudowywana będzie w trakcie jego trwania. Partnerzy projektu zmieniać się będą w zależności od miasta, które będzie chciało przystąpić do projektu

Na tym etapie postępu Projektu CDiBS SOCJOGRAM pozyskuje patronaty medialne