4. ETAPY PROJEKTU – ETAP DIAGNOZY 2015/2016

Pierwszy etap projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG w całości poświęcony zostanie realizacji badań nad zjawiskiem uzależnienia od telefonu komórkowego.Całość etapu diagnozy podzielony został na następujące badania cząstkowe:

ETAP I :

 • charakter badań: ilościowy,
 • metoda badawcza: ankieta internetowa,
 • czas realizacji: badania terenowe: maj-czerwiec 2015; raport z badań – wrzesień 2015,
 • osoby badane: młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w Gdyni,
 • liczebność: próba zakładana min. 900 osób.

ETAP II:

 • charakter badań: jakościowy,
 • metoda badawcza: indywidualne wywiady pogłębione (IDI), wywiady grupowe (FGI), obserwacja,
 • czas realizacji: badania terenowe: wrzesień-listopad 2015; raport z badań – grudzień 2015,
 • osoby badane: młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w Gdyni wybrana na podstawie badań ilościowych,
 • liczebność: 30 IDI, 5 FGI, 30 obserwacji

ETAP III :

 • charakter badań: ilościowy
 • metoda badawcza: ankieta internetowa
 • czas realizacji: badania terenowe: wrzesień-listopad 2015; raport z badań – grudzień 2015
 • osoby badane: rodzice uczniów szkół  podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w Gdyni;
 • liczebność: próba zakładana min. 900 osób

ETAP IV:

 • charakter badań: jakościowy
 • metoda badawcza: indywidualne wywiady pogłębione (IDI), wywiady grupowe (FGI),
 • czas realizacji: badania terenowe: styczeń -marzec 2015; raport z badań – kwiecień 2015,
 • osoby badane: rodzice uczniów szkół  podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w Gdyni, specjaliści (psychologowie, psychiatrzy, terapeuci uzależnień), osoby reprezentujące kluczowe instytucje w Gdyni (sektor zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i inne),
 • liczebność: 30 IDI, 5 FGI, panel ekspercki