2. CEL GŁÓWNY ORAZ CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Głównym celem prowadzonych działań projektowych jest zwiększenie wiedzy wśród młodych osób w zakresie odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnychze szczególnym uwzględnieniem telefonu komórkowego.

Do celów szczegółowych realizowanego projektu zaliczyć należy:

  • dokonanie szczegółowej diagnozy młodzieży w wieku 12-18 lat w zakresie wzorów korzystania z telefonu komórkowego i głębokości uzależnienia
  • opracowanie kompleksowego wsparcia dla osób uzależnionych od telefonu komórkowego,
  • powołanie specjalistycznej placówki dla osób uzależnionych behawioralnie
  • opracowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, rodziców oraz specjalistów poświęconych pracy z dzieckiem uzależnionym od telefonu komórkowego,
  • zwiększenie wiedzy Polaków o problemie uzależnienia od nowych narzędzi komunikacyjnych