1. IDEA PROJEKTU

Projekt pt: DBAM O MÓJ Z@SIĘG jest projektem edukacyjnym skierowanym do młodzieży i dotyczy odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem używania telefonu komórkowego…

Nazwa Projektu nie jest przypadkowa i jako taka podkreśla dwie główne myśli stanowiące wytyczne wszystkich realizowanych działań projektowych:

  1. po pierwsze dbanie o coś oznacza, że coś jest dla nas ważne, że to, o co dbamy stanowi dla nas z jednej strony wartość, z drugiej wymaga od nas aktywności aby dbać w sposób odpowiedni. Słowo DBAM określa zatem w przypadku projektu   wartość jaką jest troska młodych osób o jakość relacji społecznych, o budowanie swojej tożsamości w oparciu kontakt z innymi
  2. po drugie „mój z@sięg” oznacza, że mam na niego wpływ, mogę o nim decydować w sposób wolny i nieskrępowany. W rozumieniu projektu MÓJ Z@SIĘG stanowi bezpieczną przestrzeń, w której każda młoda osoba czuje się dobrze, w której dochodzi do związywania silnych i trwałych więzi koleżeńskich, przyjacielskich, rodzinnych.

 

Działania w projekcie pt. DBAM O MÓJ Z@SIĘG zaplanowano na 3 najbliższe lata i dotyczą one realizacji:

  • cyklu badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od nowych narzędzi komunikacyjnych  (ETAP DIAGNOZY – rok 2015)
  • konferencji popularno-naukowej oraz ogólnopolskiej kampanii medialnej (ETAP UPOWSZECHNIANIA – rok 2016)
  • opracowania podręczników, scenariuszy zajęć, psychologicznych programów wsparcia , powołania specjalistycznej poradni dla osób uzależnionych od  nowych narzędzi komunikacyjnych (ETAP REKOMENDACJI – rok 2017)