UWAGA!!! RUSZYŁY ZAPISY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU STREETWORKINGU SKIEROWANEGO DO OSÓB BEZDOMNYCH

CDiBS SOCJOGRAM serdecznie zaprasza na szkolenie poświęcone streetworkingu skierowanego do osób bezdomnych.Szkolenia realizowane będą w czterech miastach Polski: Krakowie, Poznaniu, Gdańsku oraz w Warszawie. 

Proponowane treści szkolenia odnoszą się do streetworkingu rozumianego zgodnie z zapisami Gminnego Standardu Wychodzenie z Bezdomności opracowanego w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu nr 4 zaś sama idea szkolenia nawiązuje do szkoleń prowadzonych w ramach wyżej wspomnianego projektu, które odbywały się w wybranych miastach Polski (Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kraków, Szczecin, i innych) w roku 2014 w ramach procesu upowszechniania opracowanych standardów pracy z osobami bezdomnymi. Centrum Doradztwa i Badań Społecznych „SOCJOGRAM” było jednym z realizatorów owych szkoleń.

Szkolenie pt. Streetworking w środowisku osób bezdomnych zakłada realizację 32 godzin w dwóch modułach (2×2 dni szkoleniowe po 8 godzin) realizowanych w odstępie 1 miesiąca kalendarzowego zgodnie z harmonogramem widocznym w  załączonej ofercie.

streetworking_bezdomność_oferta

Jeśli jesteś zainteresowany/a wzięciem udziału w szkoleniu wystarczy wysłać emaila na adres [email protected] z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym

karta zgłoszeniowa_streetworking