FONOHOLIZM – Badania nad uzależnieniem od nowych narzędzi komunikacyjnych od lutego 2015

„Choć telefon komórkowy pełni we współczesnym świecie wiele pożytecznych funkcji, to jednak można również utracić kontrolę nad racjonalnym korzystaniem z tego urządzenia”. Już w lutym CDiBS SOCJOGRAM rozpoczyna proces badawczy poświęcony zjawisku uzależnienia od używania nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych (smartfony, tablety i inne) oraz uzależnienia od dostępu do informacji. Pierwszych wyników należy spodziewać się pod koniec czerwca 2015 roku.

Badania prowadzone będą we współpracy z Instytutem Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG w ramach zajęć prowadzonych ze studentami socjologii za pomocą ankiety internetowej. Wyniki badań posłużą do realizacji badań jakościowych planowanych w drugiej połowie roku.

Najważniejszymi celami badawczymi pozostają:

  • stworzenie autorskiej skali uzależnienia od korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych,
  • określenie głębokości uzależnienia oraz jego skutków,
  • określenie głównych determinant uzależnienia,
  • określenie wzorów używania nowych narzędzi komunikacji.

W dalszej części badania posłużą do realizacji badań o charakterze jakościowym których wyniki powinni doprowadzić do opracowania rekomendacji wsparcia osób uzależnionych od posługiwania się nowymi narzędziami komunikacyjnymi.

Więcej o fonoholizmie i innych uzależnieniach behawioralnych znajdziecie Państwo w poniższej broszurze

uzaleznienia_behawioralne_-_rodzaje_oraz_skala_zjawiska._sygnaly_ostrzegawcze_i_skutki