Superwizja GRUPOWA

SUPERWIZJA GRUPOWA przebiega w wyznaczonych grupach gdzie uczestnicy nie muszą mieć ze sobą bliskich powiązań
grupowa