Operacjonalizacja pojęć, metod badawczych, dobór próby

W pierwszym etapem prowadzenia badań zawierają się wszystkie te czynności, które prowadzą do rozpoczęcia badań terenowych. Mowa tutaj o pomyśle badawczym, pierwszym formułowaniu obszarów badawczych, stawianiu hipotez badawczych czy wyborze stosowanych metod badawczych.

Centrum Doradztwa i Badań Społecznych „Socjogram” oferuje swoje wsparcie w całym procesie operacjonalizacji koncepcji badawczej, doborze próby oraz merytorycznym ustawieniu całości procesu badawczego (przy wykorzystywaniu wielu technik gromadzenia danych)