Psychospołeczny Profil Osób Bezdomnych w Trójmieście (red.) M. Dębski, S. Retowski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008

Publikacja prezentująca wyniki obszernych badań prowadzonych wśród osób bezdomnych w Trójmieście w latach 2006-2008. Prowadzone badania dotyczyły aspektów społecznych, demograficznych oraz uwarunkowań psychologicznych zaś same badania realizowane były zarówno metodą ilościową (zestandaryzowane kwestionariusze wywiadu), jak i jakościową (wywiady biograficzne).

Poruszana problematyka badań koncentrowała się wokół następujących zagadnień: zdrowie osób bezdomnych, przyczyny bezdomności, sytuacja rodzinna, sytuacja zawodowa, podejmowanie prób wyjścia z bezdomności, religijność oraz świat wartości osób bezdomnych, radzenie sobie z sytuacją bezdomności, psychologiczne uwarunkowania stawania się osobą bezdomną, życie seksualne osób bezdomnych i inne

 

Profil psychospołeczny

Profil psychospołeczny