Oblicza Bezdomności (red.) M. Dębski, K. Stachura, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008

Publikacja pokonferencyjna zawierająca wystąpienia zaproszonych gości. Konferencja naukowa pt.”Oblicza bezdomności” zorganizowana została w roku 2006 przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu EQUAL pt: „Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy”. 

W swojej treści publikacja porusza problemy przyczyn bezdomności, ogólnej sytuacji osób bezdomnych w Polsce oraz w województwie pomorskim ukazując, iż bezdomność manifestuje się w różnorodny sposób

 

Oblicza bezdomności

Oblicza bezdomności