Forum. O bezdomności bez lęku. Rok IV. (red.) Ł. Browarczyk, M. Dębski, K. Weiner, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2011

forum_2011_2