BADANIA NAD FONOHOLIZMEM I CYBERPRZEMOCĄ W GMINACH/POWIATACH WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I NAUCZYCIELI

UWAGA !!!

SERDECZNIE INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA GMIN I POWIATÓW DO PROJEKTU DBAM O MÓJ Z@SIĘG ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU!!!!!

UWAGA !!!

DO BEZPŁATNYCH BADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU DBAM O MÓJ Z@SIĘG MOŻE RÓWNIEŻ PRZYSTĄPIĆ POSZCZEGÓLNA SZKOŁA!!!

DLA SZKÓŁ SAMODZIELNIE PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PROJEKTU REKRUTACJA TRWA DO 13 LISTOPADA 2015 ROKU!!!

CDiBS SOCJOGRAM oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM przedsięwzięciu badawczym realizowanym w ramach projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Badanie realizowane będzie w dwóch komponentach:

  1. badanie metodą ankiety internetowej prowadzone wśród młodzieży szkolnej w wieku 12-19 lat
  2. badanie metodą ankiety internetowej prowadzone wśród nauczycieli i kadry pedagogicznej

Projekt ma charakter otwarty i może przystąpić do niego każda gmina oraz każdy powiat w Polsce oraz szkoła w sposób indywidualny.

Do głównych korzyści projektowych zaliczyć należy:

  • otrzymanie tabelarycznych raportów w zakresie skali i charakteru zjawiska uzależnienia od telefonu komórkowego oraz problemu cyberprzemocy w gminie/powiecie (dla uczniów i nauczycieli),
  • otrzymanie raportu zbiorczego zawierającego wyniki wszystkich gmin/powiatów (dla uczniów i nauczycieli),
  • poinformowanie każdego ucznia biorącego udział w badaniu o jego wynikach i zaproponowanie możliwych rozwiązań/działań zmierzających do odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych
  • możliwość wykorzystania zebranych wyników do budowania lokalnych programów przeciwdziałania uzależnieniom (w tym uzależnieniom behawioralnym) oraz przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy,
  • możliwość wykorzystania zebranych wyników do aplikacji o projektowe środki UE,
  • możliwość wykorzystania zebranych wyników do budowy szkolnych programów profilaktycznych w zakresie uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy,
  • możliwość wpisania realizacji badań w szkole w obowiązujący szkolny program profilaktyczny.

Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty związane z realizacją projektu przez gminy i powiaty oraz szkoły przystępujące w formie indywidualnej

 

DLA GMIN I POWIATÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PROJEKTU

kwestionariusz przystąpienia do projektu – wersja w pdf.

kwestionariusz przystąpienia do projektu – wersja w docx.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DLA GMIN I POWIATÓW – KOREKTA – wersja w pdf.

WZÓR UMOWY PARTNERSKIEJ_konsultacje – wersja w docx.

WZÓR UMOWY PARTNERSKIEJ_konsultacje – w wersji pdf.

fonoholizm_cyberprzemoc_POLSKA – kwestionariusz dla uczniów w pdf.

fonoholizm_cyberprzemoc_NAUCZYCIELE_POLSKA –  kwestionariusz dla nauczycieli w pdf.

DBAM O MÓJ Z@SIĘG – ZASADY WSPÓŁPRACY_NOWE – robocza wersja w pdf.

Załącznik nr 1. INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W BADANIU – KROK PO KROKU – wersja w pdf.

Załącznik nr 2. INSTRUKCJA DLA OSÓB NADZORUJĄCYCH BADANIE INTERNETOWE – wersja w pdf.

Załącznik nr 3. ZGODA RODZICÓW – wersja w pdf.

Załącznik nr 4. Dyrekcja szkół – PISMO_INSTRUKCJA DLA GMIN I POWIATÓW – wersja w pdf.

 

DLA SZKÓŁ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PROJEKTU W SPOSÓB INDYWIDUALNY

KWESTIONARIUSZ PRZYSTĄPIENIA SZKOŁY W SPOSÓB INDYWIDUALNY – wersja w pdf.

KWESTIONARIUSZ PRZYSTĄPIENIA SZKOŁY W SPOSÓB INDYWIDUALNY – wersja w docx.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DLA SZKÓŁ  – wersja w pdf dla szkół samodzielnie przystępujących do projektu – UWAGA NOWOŚĆ!!!!

fonoholizm_cyberprzemoc_POLSKA –  kwestionariusz dla uczniów w pdf.

fonoholizm_cyberprzemoc_NAUCZYCIELE_POLSKA –  kwestionariusz dla nauczycieli w pdf.

Załącznik nr 2. INSTRUKCJA DLA OSÓB NADZORUJĄCYCH BADANIE INTERNETOWE –  wersja w pdf.

Załącznik nr 3. ZGODA RODZICÓW – wersja w pdf.

Załącznik nr 4. Dyrekcja szkół – PISMO_INSTRUKCJA DLA SZKÓŁ PRZYSTĘPUJĄCYCH INDYWIDUALNIE –  wersja w pdf.