BADANIA NAD CYBERPRZEMOCĄ ORAZ FONOHOLIZMEM DOSTĘPNE DLA SZKÓŁ W SPOSÓB INDYWIDUALNY

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że do projektu polegającego na wzięciu udziału w bezpłatnych badaniach zjawiska cyberprzemocy oraz fonoholizmu może przystąpić każda szkoła w Polsce w sposób INDYWIDUALNY

 

CDiBS SOCJOGRAM oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM przedsięwzięciu badawczym realizowanym w ramach projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Badanie realizowane będzie w dwóch komponentach:

 1. badanie metodą ankiety internetowej prowadzone wśród młodzieży szkolnej w wieku 12-19 lat
 2. badanie metodą ankiety internetowej prowadzone wśród nauczycieli i kadry pedagogicznej

Projekt ma charakter otwarty i może przystąpić do niego każda  szkoła w sposób indywidualny.

Do głównych korzyści projektowych zaliczyć należy:

 • otrzymanie tabelarycznych raportów w zakresie skali i charakteru zjawiska uzależnienia od telefonu komórkowego oraz problemu cyberprzemocy w gminie/powiecie (dla uczniów i nauczycieli),
 • otrzymanie raportu zbiorczego zawierającego wyniki wszystkich gmin/powiatów (dla uczniów i nauczycieli),
 • poinformowanie każdego ucznia biorącego udział w badaniu o jego wynikach i zaproponowanie możliwych rozwiązań/działań zmierzających do odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych
 • możliwość wykorzystania zebranych wyników do budowania lokalnych programów przeciwdziałania uzależnieniom (w tym uzależnieniom behawioralnym) oraz przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy,
 • możliwość wykorzystania zebranych wyników do aplikacji o projektowe środki UE,
 • możliwość wykorzystania zebranych wyników do budowy szkolnych programów profilaktycznych w zakresie uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy,
 • możliwość wpisania realizacji badań w szkole w obowiązujący szkolny program profilaktyczny.

DLA SZKÓŁ SAMODZIELNIE PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PROJEKTU REKRUTACJA TRWA DO 18 GRUDNIA 2015 ROKU!!!

KWESTIONARIUSZ PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU PROSZĘ WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ, OPIECZĘTOWAĆ NIEZBĘDNYMI PIECZĘCIAMI, ZESKANOWAĆ I ODESŁAĆ NA ADRES [email protected]

PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ KWESTIONARIUSZA PRZYSTĄPIENIA POCZTA TRADYCYJNA!!!

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?

 • osoba która posiada własny adres email
 • osoba, której rodzice wyrażą zgodę na udział w badaniu (załącznik nr 3)
 • uczeń VI klasy szkoły podstawowej
 • uczeń I klasy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
 • uczeń II klasy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
 • uczeń III klasy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
 • nauczyciel pracujący w szkole

Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty związane z realizacją projektu przez  szkoły przystępujące w formie indywidualnej

DLA SZKÓŁ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PROJEKTU W SPOSÓB INDYWIDUALNY

KWESTIONARIUSZ PRZYSTĄPIENIA SZKOŁY W SPOSÓB INDYWIDUALNY – wersja w pdf.

KWESTIONARIUSZ PRZYSTĄPIENIA SZKOŁY W SPOSÓB INDYWIDUALNY – wersja w docx.

fonoholizm_cyberprzemoc_POLSKA –  kwestionariusz dla uczniów w pdf.

fonoholizm_cyberprzemoc_NAUCZYCIELE_POLSKA –  kwestionariusz dla nauczycieli w pdf.

Załącznik nr 1. INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W BADANIU – KROK PO KROKU_ DLA SZKÓŁ

Załącznik nr 2. INSTRUKCJA DLA OSÓB NADZORUJĄCYCH BADANIE INTERNETOWE –  wersja w pdf.

Załącznik nr 3. ZGODA RODZICÓW– wersja w pdf.

Załącznik nr 4. Dyrekcja szkół – PISMO_INSTRUKCJA DLA SZKÓŁ PRZYSTĘPUJĄCYCH INDYWIDUALNIE–  wersja w pdf.

Umowa dla szkół – WZÓR UMOWY PARTNERSKIEJ w pdf.