Wybrane metody pracy z bezdomnymi, M. Dębski, Nowa Praca Socjalna, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014

17 tom publikacji w serii Nowa Praca Socjalna poświęcony został problematyce bezdomności. Książka powstała na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w roku 2014 i nawiązuje do 

najważniejszych aspektów pracy socjalnej prowadzonej z osobami bez dachu nad głową. Obok rozdziału teoretycznego ukazującego problem bezdomności w kategoriach problemu społecznego książka prezentuje najważniejsze kwestie o polskim systemie wsparcia osób bezdomnych ukazując jego wady, obowiązujące standardy oraz rekomendacje do zmiany. Publikacja pokazuje w jaki sposób związać skutecznie działające partnerstwo lokalne na rzecz osób bezdomnych oraz poddaje do czytania dobre praktyki we wspieraniu osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Najważniejszą częścią publikacji pozostaje opis poszczególnych etapów pracy socjalnej podejmowanej z osobami bezdomnymi oraz kwestie etyczne świadczonej pomocy

 

Wybrane metody pracy z bezdomnymi

Wybrane metody pracy z bezdomnymi