Forum. O bezdomności bez lęku. Rok VI. (red.) Ł. Browarczyk, M. Dębski, A. Kwaśnik, K. Weiner, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2013

Szósty tom rocznika poświęconego problematyce bezdomności wyjątkowo wydany w postaci elektronicznej nawiązujący do problemu starzenia się osób bezdomnych.

Publikacja de facto dzieli się na dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich opisane zostały najważniejsze problemy starszych osób bezdomnych, jak również zawarto treści metodologiczne związane z realizacją badania socjodemograficznego. Druga część publikacji prezentuje wyniki badań poświęconych zjawisku żebractwa w Gdańsku, które to badanie prowadzone było przez studentów socjologii Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Forum 2013

Forum 2013