Forum. O bezdomności bez lęku. Rok V. (red.) M. Dębski, A. Kwaśnik, A. Wicka-Łangowska, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2012

Piąty tom rozważań poświęconych problematyce bezdomności. Książka powstała jako wynik współpracy Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Gdańsku

Publikacja prezentuje najważniejsze wyniki badań prowadzone na styku pomocy społecznej i systemu penitencjarnego i postpenitencjarnego. Badaniem objętych zostało 200 osób osadzonych w pomorskich jednostkach penitencjarnych doświadczających problemu bezdomności i zagrożenia bezdomnością. Publikacja prezentuje również rekomendacje do zmiany zarówno dla pomocy społecznej jak i systemu penitencjarnego których głównym zadaniem jest kompleksowe wsparcie osób osadzonych i tych opuszczających instytucje penitencjarne

 

Forum 2012

Forum 2012