UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO A KORZYSTANIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Już w czerwcu CDiBS SOCJOGRAM we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim rozpoczyna realizację badań prowadzonych wśród uczestników ruchu drogowego (kierowców i pieszych) w zakresie używania telefonów komórkowych w trakcie aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Badania będą miały charakter ogólnopolski i przeprowadzone zostaną przy zastosowaniu zarówno ilościowych, jak i jakościowych metod badawczych. Technikami gromadzenia danych staną się zatem:

  • kwestionariusz ankiety on-line
  • obserwacja
  • wywiad pogłębiony
  • wywiad grupowy
  • panel ekspertów

 

Aktualnie CDiBS SOCJOGRAM oraz WNS UG jest na etapie opracowywania metodologii prowadzenia badań. Planuje się, że badania terenowe rozpoczną się w czerwcu 2015 roku. Do współpracy zaproszona została Krajowa Rada Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego – czekamy na odpowiedź.

szczegóły już wkrótce…