ROZPOCZYNAMY PISANIE RAPORTU Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH

Badania ilościowe prowadzone metodą ankiety internetowej wśród uczniów gdyńskich szkół zostały zakończone. Łącznie przebadano 875 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych…

Krótkim artykułem prasowym rozpoczynamy kolejny etap, jakim jest tworzenie raportu. Planuje się, że w całości gotowy on będzie pod koniec sierpnia 2015 roku

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,18258697,Alarmujace_wyniki_badan_fonoholizmu_wsrod_gdynskich.html