Z zakresu obsługi programu statystycznego SPSS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) to  oprogramowanie do statystycznej analizy danych. Poza badaniami naukowymi jest często wykorzystywane w badaniach rynku i opinii oraz badaniach epidemiologicznych

Typowa praca z SPSS jest pracą z oknami dialogowymi i kreatorami graficznymi. Zaawansowani użytkownicy preferują pracę z językiem poleceń (command syntax), która daje szersze możliwości dla zadań zarządzania danymi (pętle, struktury warunkowe, makrodefinicje). Język poleceń jest pierwotny wobec interfejsu, który z jądrem obliczeniowym komunikuje się za pośrednictwem tego języka. Możliwe jest generowanie poleceń z poziomu interfejsu (przycisk ‚Wklej’), jak również wykorzystywanie tak wygenerowanych poleceń dla dalszej edycji. Od wersji SPSS 14 w obrębie poleceń SPSS możliwe jest korzystanie z języka Python. SPSS w wersji dla Windows zawiera również możliwość tworzenia skryptów z wykorzystaniem Sax Basic (dialekt Visual Basic), które bywają niekiedy przydatne w automatycznym przetwarzaniu raportów. SPSS for Windows zawiera również produkcyjny tryb pracy

Centrum Doradztwa i Badań Społecznych „Socjogram” realizuje szkolenia w stopniu podstawowym i zaawansowanym dla osób chcących zdobyć umiejętności w zakresie obsługi programu SPSS.

Szkolenie w stopniu podstawowym obejmuje następujące tematy:

 • zakładanie bazy danych SPSS,
 • wpisywanie danych,
 • analiza częstości (częstości dla zestawów wielokrotnych odpowiedzi),
 • tabele krzyżowe,
 • działania w podgrupach,
 • obliczanie wartości nowej zmiennej,
 • rekodowanie zmiennych,
 • wybór obserwacji do analizy,
 • test T,
 • jednoczynnikowa ANOVA,
 • tworzenie tabel i wykresów,

Szkolenie w stopniu zaawansowanym obejmuje:

 • analizę korelacji,
 • analizę czynnikową,
 • analizę regresji,
 • zastępowanie braków danych,
 • zliczanie wystąpień,
 • automatyczne rekodowanie,
 • obliczanie daty i czasu,
 • agregacja danych,
 • analiza testami nieparametrycznymi,
 • skalowanie wielowymiarowe