5. ZAKŁADANE REZULTATY

Najważniejsze rezultaty projektu pt. DBAM O MÓJ Z@SIĘG można sprowadzić do następujących

Rezultaty diagnostyczne, w tym:

  • opracowanie kompletu narzędzi diagnozujących problem uzależnienia od nowych narzędzi komunikacyjnych,
  • dokonanie profesjonalnej diagnozy w zakresie uzależnienia od używania telefonu komórkowego.

Rezultaty społeczne, w tym:

  • zmiana postawy młodzieży w zakresie kompulsywnego używania telefonów komórkowych,
  • wzrost poziomu wiedzy odnośnie negatywnych skutków uzależnienia od nowych narzędzi komunikacyjnych,
  • włączenie do systemu edukacji zajęć poświęconych problemowi uzależnienia od nowych narzędzi komunikacyjnych.

Rezultaty instytucjonalne, w tym:

  • zawiązanie lokalnej koalicji na rzecz wsparcia osób uzależnionych od nowych narzędzi komunikacyjnych,
  • opracowanie ujednoliconych psychologicznych programów wsparcia osób uzależnionych oraz ich włączenie do lokalnego systemu pomocy,
  • powstanie gminnego programu wsparcia osób uzależnionych behawioralnie,
  • powstanie specjalistycznej placówki leczącej uzależnienia behawioralne,
  • powołanie fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG nakierowanej na prowadzenie dalszych działań wobec osób uzależnionych od nowych narzędzi komunikacyjnych po zakończeniu projektu.