BEZPIECZNA SZKOŁA JUŻ RUSZYŁA

Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM z dniem 27 lutego 2015 roku uruchamia program badawczy pt. „BEZPIECZNA SZKOŁA”. Ideą planowanych czynności jest zaplanowanie cyklu badań dla gmin i powiatów diagnozujących problem przemocy szkolnej.Program planowanych badań ma charakter ogólnopolski dlatego najdalej za dwa tygodnie rozesłanych zostanie ponad 600 zaproszeń do Prezydentów/Prezydentek, Starostów/Starościn, Burmistrzów/Burmistrzyń wybranych gmin zawierających ofertę włączenia się w program badawczy i czynne w nim uczestnictwo.

Ideą programu badawczego pt. BEZPIECZNA SZKOŁA jest próba znalezienia odpowiedzi na najważniejsze pytania badawcze:

  • czy szkoła jest miejscem bezpiecznym dla ucznia?
  • jaki jest poziom wiedzy uczniów o zjawisku przemocy?
  • jakie formy przemocy stosowane są w środowisku szkolnym i jakie jest natężenie owej przemocy?
  • jakie są główne determinanty występujących zachowań „przemocowych” wśród uczniów?
  • jakie są najważniejsze skutki przemocy szkolnej?
  • jak w sposób skuteczny przeciwdziałać szkolnej agresji?
  • jakie zadania spoczywają na przedstawicielach szkoły, gminy, powiatu w przeciwdziałaniu przemocy szkolnej?
  • jaka powinna być rola rodziców w ograniczaniu zjawiska przemocy szkolnej?

CDiBS SOCJOGRAM poszukuje osób/instytucji chętnych, które zechcą opracować logo projektu, które nawiązywać powinno do tematyki podejmowanych badań. Oczywiście opracowane logo powinno mieć wydźwięk pozytywny a nie stereotypizujący czy stygmatyzujący. Szczegóły oferty programu już wkrótce