6. GEOGRAFIA PROJEKTU

W pierwszej kolejności projekt DBAM O MÓJ Z@SIĘG realizowany jest na terenie miasta Gdynia. W Gdyni projekt realizowany będzie we wszystkich komponentach: część diagnozy, upowszechniania oraz rekomendacji

W przypadku wszystkich innych gmin/miast istnieje możliwość przystąpienia do projektu w części diagnozy po uprzednim nawiązaniu kontaktu z CDiBS SOCJOGRAM i koordynatorem naukowym prowadzonego projektu. W przypadku kiedy dane miasto/gmina/powiat będzie chciało przystąpić do części badawczej następuje uruchomienie procedury przygotowywania poszczególnych etapów procesu badawczego.